SAP’in İK Yönetimi İçin Sunduğu Özellikler ve Modüller

SAP’in İK Yönetimi İçin Sunduğu Özellikler ve Modüller

SAP HR (İK) Modülleri, organizasyonların İK yönetimi süreçlerini entegre etmelerine ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan SAP yazılımının bir parçasıdır. SAP HR, geniş bir yelpazede İK süreçlerini kapsayan bir dizi modül sunar. İşte SAP HR modüllerinin başlıca özellikleri ve işlevleri:

 1. Personel Yönetimi (PA – Personnel Administration): Bu modül, çalışan bilgilerinin yönetimi için kullanılır. Bu, çalışanlarla ilgili temel bilgilerin (ad, adres, pozisyon, vb.) kaydedilmesini, güncellenmesini ve takip edilmesini sağlar.
 2. Organizasyon Yapısı (OM – Organization Management): Organizasyon yapısının oluşturulması ve izlenmesi için bu modül kullanılır. İşyeri hiyerarşisi, departmanlar, pozisyonlar ve organizasyonel ilişkileri temsil eder.
 3. Zaman Yönetimi (TM – Time Management): Çalışanların çalışma saatleri, izinler, tatiller ve diğer zaman verilerinin yönetimi için kullanılır. Bu, iş saatlerinin izlenmesini ve ücret hesaplamalarını kolaylaştırır.
 4. Ücret ve Maaş Yönetimi (PY – Payroll): Çalışan maaşları, ödemeleri ve vergi hesaplamalarını yönetmek için kullanılır. İşçi ücretleri, kesintiler ve ödemeler bu modülde hesaplanır.
 5. Eğitim ve Gelişim Yönetimi (PD – Personnel Development): Bu modül, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini, eğitim programlarının oluşturulmasını ve izlenmesini sağlar.
 6. Yetenek Yönetimi (TM – Talent Management): İşgücü planlaması, yetenek değerlendirmesi ve yetenek yönetimi süreçlerini destekler.
 7. İşe Alım ve Başvuru Yönetimi (Recruitment): İşe alım süreçlerinin yönetimi, iş ilanlarının oluşturulması, başvuruların değerlendirilmesi ve adayların izlenmesi için kullanılır.

SAP’in İK Yönetimi İçin Sunduğu Özellikler ve Modüller

 1. İş Analizi (PA – Personnel Administration): İşlerin detaylı analizi ve iş tanımlarının oluşturulması için bu modül kullanılır.
 2. Performans Yönetimi (PM – Performance Management): Çalışan performansının izlenmesi, performans hedeflerinin belirlenmesi ve değerlendirme süreçlerinin yönetilmesini sağlar.
 3. Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik (EHS – Environment, Health, and Safety): İş yerinde çevresel, sağlık ve güvenlik konularının takip edilmesi ve raporlanmasını sağlar.
 4. İş Gücü Analitiği (Workforce Analytics): İK verilerinin analizi ve işgücü planlaması için kullanılır.
 5. Mobil İş Gücü Yönetimi (Mobile Workforce Management): Çalışanların ve yöneticilerin mobil cihazlar üzerinden İK işlemlerini yapmalarını sağlar.

SAP HR modülleri, İK yönetimi süreçlerini otomasyonlaştırır, veri bütünlüğünü sağlar ve organizasyonun İK ihtiyaçlarına uygun bir şekilde özelleştirilebilir. Bu modüller, organizasyonların İK süreçlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve verilere dayalı kararlar almalarını sağlar.