SAP Org Chart: İş Hiyerarşisini Gösterme ve Analiz Etme

SAP Org Chart: İş Hiyerarşisini Gösterme ve Analiz Etme

SAP’da iş hiyerarşisini gösterme ve analiz etme işlemi, organizasyonel yapıyı daha iyi anlamak, iş süreçlerini optimize etmek ve iş gücü yönetimini geliştirmek için önemlidir. SAP’da bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. SAP İnsan Kaynakları Modülünü Kullanma: SAP, organizasyonel verileri yönetmek ve iş hiyerarşisini izlemek için bir dizi modül sunar. İşe alım, işten çıkarma, pozisyon yönetimi ve işgücü planlaması gibi birçok süreci kapsar. İşe alım ve işten çıkarma işlemleri, çalışanların pozisyonlarına atanmaları ve bu pozisyonların hiyerarşik düzenlemesi gibi verileri içerir.
 2. Organizasyonel Veri Yapısı Oluşturma: SAP’da iş hiyerarşisini göstermek için organizasyonel veri yapısını oluşturmanız gerekir. Bu veri yapısı, departmanlar, pozisyonlar ve çalışanlar arasındaki ilişkileri yansıtmalıdır. Organizasyonel birimleri ve bu birimlerin hiyerarşisini tanımlamak için SAP’da kullanılan Organizasyonel Yapı (Organizational Structure) adı verilen bir bileşen bulunur.
 3. Çalışan Bilgilerini Kaydetme: Çalışanların ayrıntılı bilgilerini SAP sistemine kaydetmelisiniz. Bu bilgiler, çalışanların pozisyonları, ücretleri, sorumlulukları, iş deneyimleri ve diğer ilgili bilgileri içermelidir. Bu verileri kaydederken, organizasyonel birimlerle ilişkilendirilmiş olmaları önemlidir.
 4. Hiyerarşik Raporlar Oluşturma: SAP sisteminde, organizasyonel hiyerarşiyi göstermek için raporlar oluşturabilirsiniz. Bu raporlar, departmanlar, pozisyonlar ve çalışanlar arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak incelemenizi sağlar. Hiyerarşik raporlar, işe alım, işten çıkarma ve organizasyonel değişikliklerin izlenmesi için kullanışlıdır.
 5. Analiz ve İyileştirmeler: SAP’da iş hiyerarşisini gösterdikten sonra, organizasyonel yapının verimliliğini ve etkinliğini analiz edebilirsiniz. İş süreçlerini optimize etmek, iş gücü yönetimini geliştirmek ve gerektiğinde organizasyonel değişiklikler yapmak için bu analizlerden yararlanabilirsiniz.

SAP sistemi, organizasyonların iş hiyerarşilerini izlemek ve analiz etmek için güçlü bir araç sağlar. Bu süreci daha iyi anlamak ve SAP sistemini kullanmak için organizasyonunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir eğitim almanız faydalı olmaktadır.

SAP Org Chart: İş Hiyerarşisini Gösterme ve Analiz Etme

SAP’da organizasyonel veri yapısı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. SAP İnsan Kaynakları (HR) Modülüne Giriş: Organizasyonel veri yapısı oluşturmak için SAP İnsan Kaynakları (HR) modülüne giriş yapın. Bu modül, organizasyonel verilerin yönetimi için kullanılmaktadır.
 2. Organizasyonel Yapı (Organizational Structure) Tanımlama: Organizasyonel veri yapısını oluşturmak için Organizasyonel Yapı (Organizational Structure) adı verilen bir bileşeni kullanacaksınız. Bu yapı, organizasyonunuzdaki bölümleri, departmanları, pozisyonları ve diğer organizasyonel birimleri temsil eder.
 3. Organizasyonel Birimleri Tanımlama: Organizasyonel yapınızı oluştururken, organizasyonel birimleri (örneğin, departmanlar) tanımlayın. Her bir birimi bir adla, bir numara ile veya başka bir benzersiz tanımlayıcıyla belirtin.
 4. Pozisyonları Tanımlama: Organizasyonel yapınıza bağlı olarak pozisyonları tanımlayın. Pozisyonlar, organizasyonel birimlerin altındaki iş rollerini temsil eder. Her pozisyon için bir ad, numara ve tanımlayıcı belirtin.
 5. Organizasyonel İlişkileri Belirleme: Organizasyonel yapınızda, birimler ve pozisyonlar arasındaki ilişkileri belirleyin. Örneğin, hangi departmanın hangi pozisyonları içerdiğini ve hangi pozisyonların hangi pozisyonlara rapor verdiğini tanımlayın.
 6. Organizasyonel Hiyerarşi Oluşturma: Tanımladığınız birimler ve pozisyonlar arasındaki hiyerarşik ilişkileri belirleyin. Bu, organizasyonunuzdaki iş hiyerarşisini yansıtacaktır. Yani, hangi birimin diğer birime veya pozisyona bağlı olduğunu göstermelisiniz.
 7. Veri Kaydetme ve Güncelleme: Tanımladığınız organizasyonel veri yapısını SAP sisteminde kaydedin. Organizasyonel yapınızda değişiklikler olduğunda, güncellemeleri yapmayı unutmayın.

SAP Org Chart: İş Hiyerarşisini Gösterme ve Analiz Etme

 1. Raporlar ve Analizler: Oluşturduğunuz organizasyonel veri yapısını kullanarak SAP’da raporlar ve analizler oluşturun. Bu, organizasyonunuzun yapısını daha iyi anlamanıza ve iş süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olacaktır.
 2. İşlemleri İzleme ve Yönetme: Organizasyonel yapınızdaki değişiklikleri izleyin ve gerektiğinde yönetin. İşe alım, işten çıkarma veya organizasyonel değişiklikler gibi işlemleri SAP sisteminizde doğru bir şekilde yürütün.

Organizasyonel veri yapısı oluşturmak, organizasyonunuzun işleyişini daha iyi anlamanıza, iş gücü yönetimini geliştirmenize ve iş süreçlerini optimize etmenize yardımcı olur. Bu süreç, SAP İnsan Kaynakları (HR) modülü içinde gerçekleştirilir ve organizasyonunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmektedir. İlgili SAP kullanıcılarının eğitilmesi ve sürecin takip edilmesi önemlidir.