SAP ile İkincil Veri Görselleştirmesi: Org Chart, Dashboard

SAP ile İkincil Veri Görselleştirmesi: Org Chart, Dashboard

“SAP ile İkincil Veri Görselleştirmesi: Org Chart, Dashboard ve Daha Fazlası” başlıklı bir yazıda, SAP’in İnsan Kaynakları (İK) süreçlerini daha veri odaklı ve görsel hale getirmek için sunduğu ikincil veri görselleştirme araçlarına odaklanabilirsiniz. İşte bu konuda ele alınabilecek bazı önemli noktalar:

 1. Org Chart Görselleştirmesi: SAP, organizasyonun yapısal yapısını temsil eden organizasyon şemaları veya org chart’lar oluşturmayı sağlar. Bu şemalar, departmanlar, pozisyonlar, çalışanlar ve hierarşiyi göstermektedir.
 2. Dashboard Tasarımı: SAP, özelleştirilebilir ve görsel olarak çekici bir şekilde panolar veya dashboards oluşturmayı destekler. Bu panolar, İK yöneticilerinin kilit performans göstergelerini (KPI’lar), personel verilerini, işgücü analitiği sonuçlarını ve diğer önemli bilgileri anlık olarak izlemelerine olanak tanımaktadır.
 3. Veri Analitiği ve Raporlama: SAP, İK verilerinin analizi için araçlar sunar. Bu, İK yöneticilerinin verileri daha derinlemesine incelemelerini ve çalışan performansı, yetenek yönetimi ve işgücü planlaması gibi süreçleri daha iyi anlamalarını sağlamaktadır.
 4. Mobil Erişim: SAP, İK verilerine mobil cihazlardan erişim sağlar. İK yöneticileri ve çalışanlar, verilere her yerden ve her zaman erişebilmektedir.
 5. Yetenek Yönetimi: SAP, organizasyonların çalışanların yeteneklerini izlemelerine, değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Yetenek yönetimi süreçlerini desteklemketedir.
 6. İş Zekası (BI) Araçları: SAP, İK yöneticilerinin iş zekası araçları kullanarak verileri analiz etmelerini ve özel raporlar oluşturmalarını sağlamaktadır.
 7. Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik: SAP, İK süreçlerini sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk hedefleriyle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur. İK yöneticileri, organizasyonun sosyal etki ve sürdürülebilirlik performansını takip edilebilmektedir.

SAP ile İkincil Veri Görselleştirmesi: Org Chart, Dashboard

Bu başlıklar, SAP’in İK süreçlerini daha veri odaklı hale getirmek ve ikincil verileri görselleştirmek için sunduğu araçları vurgular. Bu tür araçlar, organizasyonların verilere dayalı kararlar almalarını kolaylaştırır ve İK yönetimini daha etkili hale getirir.

“Org Chart,” organizasyon şeması veya organizasyon haritası olarak da bilinen bir terimdir. Bu, bir organizasyonun yapısını ve hiyerarşisini görsel olarak temsil eden bir diyagram veya şemadır. Org Chart, organizasyonun hangi departmanlardan, pozisyonlardan ve çalışanlardan oluştuğunu, bu bileşenler arasındaki ilişkileri ve hiyerarşiyi gösterir.

SAP ile İkincil Veri Görselleştirmesi: Org Chart, Dashboard

Org Chart’lar genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 1. Departmanlar ve Bölümler: Org Chart, organizasyonun farklı departmanlarını ve bölümlerini temsil eder. Bu departmanlar genellikle farklı renkler veya sembollerle göstermektedir.
 2. Pozisyonlar: Org Chart, organizasyon içindeki her pozisyonu gösterir. Pozisyonlar genellikle bir kutu veya şekil içinde temsil edilir .Pozisyon adı ile birlikte yer almaktadır.
 3. Çalışanlar: Org Chart, organizasyonun her çalışanını ve bunların pozisyonlarına nasıl yerleştiğini gösterir. Çalışanlar genellikle pozisyonlarının altında veya yanında yer alır.
 4. İlişkiler ve Hiyerarşi: Org Chart, pozisyonlar ve çalışanlar arasındaki ilişkileri ve hiyerarşiyi gösterir. Bu, yöneticileri, altındaki çalışanları ve organizasyonun nasıl yapılandırıldığını anlamak için önemlidir.

Org Chart’lar, organizasyonların yapısını anlamak, iletişimi kolaylaştırmak, sorumlulukları belirlemek. Yönetimdeki değişiklikleri görsel olarak takip etmek için yaygın olarak kullanılır. Bu görsel temsil, organizasyon içindeki herkesin rolünü ve yerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Org Chart’lar, İK yönetimi, yönetim raporlaması ve işgücü planlaması gibi İK süreçlerinde de sıkça kullanılmaktadır.