Organizasyon Şemaları İK ve SAP

Organizasyon Şemaları İK ve SAP

Herhangi bir organizasyonun verimli ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için organizasyon yapısının açık, anlaşılır ve yönetilebilir olması büyük önem taşır. Bu amaçla, organizasyon şemaları, organizasyonun yapısal özelliklerini ve ilişkilerini görsel olarak temsil etmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Organizasyonun farklı birimlerini, pozisyonlarını ve çalışanlarını göstererek, çalışanların rol ve sorumluluklarını netleştirir ve organizasyonun bütününü daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Organizasyon Şeması Nedir?

Organizasyon şeması, bir organizasyonun yapısal bileşenlerini, hiyerarşik ilişkilerini ve işlevlerini görsel olarak temsil eden bir diyagramdır. Genellikle kutular, şekiller, çizgiler ve bağlantılar kullanılarak oluşturulan bu diyagramlar, organizasyonun bireyleri, departmanları ve pozisyonları arasındaki ilişkileri açıkça gösterir. Organizasyon şemaları, organizasyonun karmaşıklığını basitleştirerek ve anlaşılır hale getirerek, çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Kullanım Alanları

Organizasyon Şemaları İK ve SAP

 1. İK Yönetimi ve İşe Alım: Organizasyon şemaları, İnsan Kaynakları departmanlarının işe alım süreçlerini daha etkili hale getirmelerine yardımcı olur. İşe alım kararlarını desteklemek için organizasyonun ihtiyaç duyduğu pozisyonları veya becerileri belirlemek daha kolaydır.
 2. Yönetim veya Liderlik Geliştirme: Organizasyon şemaları, liderlik geliştirme programlarında kullanılabilmektedir. Liderler, organizasyonun yapısını ve işlevlerini daha iyi anlayabilmektedir.
 3. İletişim ve İşbirliği: Çalışanlar arasındaki iletişimi veya işbirliğini teşvik etmek için organizasyon şemaları kullanılabilmektedir. Çalışanlar, organizasyonun farklı birimlerini ve kişileri daha kolay tanımaktadır.
 4. Performans Değerlendirme: Organizasyon şemaları, çalışanların rol ve sorumluluklarını değerlendirmek veya performanslarını izlemek için kullanılabilir. Bu, performans değerlendirmesi süreçlerini desteklemektedir.
 5. İK Politika ve Prosedürleri: Organizasyon şemaları, İK politika ve prosedürlerinin iletilmesine yardımcı olur. İK politikaları, organizasyon yapısı veya pozisyonlarla nasıl ilişkilendirildiğini daha iyi anlamak için kullanılmaktadır.
 6. Organizasyonel Değişiklikler: Organizasyon şemaları, organizasyonel değişikliklerin etkilerini anlamak ve iletmek için kullanılmaktadır. Yeni birimlerin kurulması, pozisyonların değiştirilmesi veya yeni rollerin tanıtılması gibi değişiklikler daha iyi görselleştirilebilmektedir.
 7. Stratejik Planlama: Organizasyon şemaları, organizasyonun stratejik hedeflerini ve yol haritasını iletmek ve anlamak için kullanılabilmektedir. Hangi birimlerin ve departmanların stratejik hedeflere nasıl katkı sağlayacağını daha iyi anlamak için kullanılmaktadır.

Türleri

Organizasyon Şemaları İK ve SAP

 1. Hiyerarşik Organizasyon Şemaları: Bu şemalar, organizasyonun katmanlarını ve hiyerarşisini gösterir. Üst düzey yöneticilerden temel çalışanlara kadar olan hiyerarşik yapının temsili için kullanılmaktadır.
 2. İşlevsel Organizasyon Şemaları: İşlevsel organizasyon şemaları, organizasyonun farklı işlevlerini ve departmanlarını gösterir. Bu tür şemalar, organizasyonun işlevsel bölümlerini ve sorumluluklarını açıkça belirtmek için kullanılmaktadır.
 3. Matris Organizasyon Şemaları: Matris organizasyon şemaları, birimlerin hem hiyerarşik hem de işlevsel yapılara sahip olduğu organizasyonları temsil eder. Bu tür şemalar, karmaşık organizasyon yapılarını anlamak için kullanılmaktadır.
 4. Bölgesel Organizasyon Şemaları: Bu şemalar, organizasyonun farklı coğrafi bölgelerini temsil eder. Uluslararası organizasyonlar için kullanışlıdır.
 5. Proje Tabanlı Organizasyon Şemaları: Proje tabanlı organizasyon şemaları, belirli projelerin yönetimini ve organizasyon içindeki geçici ekipleri temsil eder. Proje yönetimi için kullanılmaktadır.

organizasyonların yapısını veya işlevlerini daha iyi anlamak, iletmek veya yönetmek için güçlü bir araçtır. Bu görsel temsil, çalışanların rollerini ve sorumluluklarını daha iyi anlamalarına, iletişimlerini kolaylaştırmalarına veya organizasyonun hedeflerine katkı sağlamalarına yardımcı olur. İK yönetimi, liderlik geliştirme, iletişim, işbirliği ve stratejik planlama gibi birçok alan için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Organizasyon şemaları, organizasyonların daha şeffaf, etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunmaktadır.